Sử dụng ánh sáng như thế nào để có bức ảnh sản phẩm đẹp?

Một nhà nhiếp ảnh nhiều kinh nghiệm tên George Eastman đã từng nói, “Ánh sáng tạo nên nhiếp ảnh. Bắt lấy ánh sáng, chiêm ngưỡng nó. Yêu nó. Nhưng trên tất cả, hiểu biết về ánh sáng. Hiểu về nó cho phép bạn tận dụng được giá trị ánh sáng và bạn sẽ biết chìa khóa […]