Khóa học đào tạo quay phim cơ bản

Categories
Tác phẩm

Ngày nay với sự phát triển của công nghệ kĩ thuật tiên tiến hiện đại thì nhiều dịch vụ quay phim được ra đời để giúp các bạn ghi nhớ được những sự kiện ý nghĩa hay làm nên những tác phẩm phim chuyên nghiệp. Tuy nhiên, khi bạn mới bắt đầu chắc hẳn sẽ không […]

TVC quảng cáo giáo dục

Categories
Tác phẩm

Bạn đã từng TVC quảng cáo giáo dục thú vị như này chưa ?   https://www.youtube.com/watch?v=I0Oifws_I0U

CH.com.vn – Tạp chí của Creative House

Categories
Tác phẩm

CH.com.vn – Tạp chí của Creative House là nơi chia sẻ bài toán sáng tạo cho cộng đồng những đồng nghiệp làm cùng nghề