Yếu tố tạo cảm xúc cho một bức ảnh , video, design

0
  • nước
  • khói
  • lửa
  • chất lỏng
  • vật thể nhiều màu
  • không gian trống

Leave A Reply

Your email address will not be published.