in

Yếu tố tạo cảm xúc cho một bức ảnh , video, design

  • nước
  • khói
  • lửa
  • chất lỏng
  • vật thể nhiều màu
  • không gian trống

What do you think?

Written by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zico kẻ sáng tạo tiếp theo sau G-Dragon

Sự đồng nhất về màu sắc trong thiết kế, làm phim và nhận diện thương hiệu