7 lời khuyên để có một thiết kế catolog đẹp

Catolog nghĩa là danh mục sản phẩm. Với bất kì một nhà kinh doanh nào thì việc giới thiệu sản phẩm là rất quan trọng. Giới thiệu làm sao cho bắt mắt, dễ nhìn, thu hút là cả một nghệ thuật thiết kế. Dưới đây là 7 lời khuyên để có một thiết kế catolog […]